Hoe digital zijn marketingstrategieën in Nederland?

digital marketing strategieën
Share Button

Veel bedrijven worstelen nog steeds met de inzet van digital in hun marketingstrategie. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek onder meer dan 200 B2B-marketeers en -managers in Nederland dat ik momenteel aan het afronden ben. Dit onderzoek doe ik, vanuit Beeckestijn Business School samen met ServiceCheck, inmiddels voor de derde keer op rij. Met opvallende uitkomsten!

Overall gezien lijkt Digital Marketing geaccepteerd te zijn binnen Nederlandse B2B-ondernemingen. Toch hebben de ondernemingen hun marketingstrategie nog lang niet in voldoende mate aangepast aan de nieuwe, digitale wereld. Dat digitale media een belangrijke bijdrage kunnen leveren als service- of communicatiekanaal, of zelfs als bronnen van inspiratie, daar zijn de respondenten wel van overtuigd. Maar het meest opvallende is wel dat de respondenten vinden dat de digitale mogelijkheden een enorme impact hebben op de verdienmodellen. Deze veranderen soms radicaal en bieden nieuwe mogelijkheden, maar er komen ook nieuwe concurrenten op. Ook zien we dat inkoop- en verkoopprocessen anders gaan verlopen. Meer dan twee derde van de inkoop in de B2B-omgeving verloopt niet meer via een afdeling sales. Op zijn beurt verandert sales, in de zin van push-verkoop, naar dialoog en advies. Vaak wordt dit online ondersteund via social media. Lastig, want de respondenten geven aan daar weinig ervaring in te hebben. Steeds meer tijd en budget gaat dan ook uit naar kennisontwikkeling op dit vlak.


Meer weten over B2B digital marketing? Meld je aan voor Digital Marketing in 1 Day!


Vorig jaar gaf iets meer dan een kwart van de ondervraagden aan dat het steeds beter lukt plannen inzake Digital Marketing succesvol te implementeren. In 2012 was dit nog maar een vijfde. Mediabedrijven en organisaties in de sectoren zakelijke dienstverlening, overheid en onderwijs zeggen het meest succesvol te zijn. Financials zien daarentegen nog veel mislukken. De resultaten van digitale mediacampagnes worden voornamelijk ad hoc besproken of via reeds aanwezige tooling gemonitord. Dat etiket ad hoc baart ons nog wel wat zorgen. Juist analytics en metrics als scorecards zijn van belang bij het structureel bijhouden van ontwikkelingen. Pas dan is ook gericht sturen mogelijk, is er inzicht in resultaat.

Verdienmodel

Zowel nu als de vorige twee jaren hebben we de vraag gesteld welke invloed digital heeft op het verdienmodel van een organisatie.

Diagram digital marketing
Heeft invoering van Digital Marketing geleid tot verandering van het businessmodel?

In 2013 heeft digital bij vier van de tien organisaties geleid tot een verandering, al dan niet gedeeltelijk, van het businessmodel. Door 17 procent wordt deze verandering als totaal beschouwd, een toename van maar liefst 70 procent ten opzichte van 2012. Het veranderen van verdienmodellen met 70 procent is de meest opvallende sprong in het onderzoek. Een sterk groeiend aantal organisaties is bezig zowel het aanbod als de wijze van marketing daarvan te veranderen. Het mag dan duidelijk zijn dat dit voor mij het meest verwachtingsvolle punt was in het onderzoek, en ja hoor… ook nu zien we in de voorlopige resultaten van het onderzoek dat de aanpassing van het businessmodel voor de meest impact zorgt. Dik 30 procent van de ondervraagde organisaties is bezig nieuwe diensten en proposities te ontwikkelen met een digital en social fundament. Waarom? Omdat bedrijven uit de keten die voorheen partners waren nu ineens direct gaan… Omdat er nieuwe vormen van bedrijven ontstaan, bijvoorbeeld vanuit de deeleconomie, die sterk concurrerende proposities hebben.

Steeds meer organisaties gaan direct. Dat betekent dat er minder sales- en klantmanagement via intermediairs wordt gedaan. Product en dienstverlening vallen steeds meer samen. Service is sales geworden. Maar de letterlijke functies van marketing en sales zijn aan het veranderen. Hamvraag, bestaan deze afdelingen over een paar jaar nog wel in de B2B-wereld? Dacht ’t niet.

De presentatie van dit onderzoek vindt 20 november plaats tijdens de studiedag Digital Marketing in 1 Day in ’t Spant in Bussum. Meer informatie vind je op www.dimin1day.nl.


Geschreven door Egbert Jan van BelHoe leg je de basis voor je Content Marketing Strategie?

LinkedIn

Twitter

 

 

 

Gastblogger Over Gastblogger
Dit artikel is geschreven door een gastblogger, voor www.digitalcontentmarketing.nl. Ook een gastblog plaatsen? Mail dan naar info@digitalcontentmarketing.nl.

Share Button

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *